Pędzle

Aby nowy wzór pędzla, czy to stworzony, czy pobrany z Internetu, mógł być użyty w programie GIMP, musi spełniać kilka wymagań.

Pierwszy z wymogów, to umieszczenie pliku z wzorem pędzla w lokacji, w której aplikacja wyszukuje końcówki pędzli (dzięki temu wzór pędzla zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Pędzle) - więcej w Dodatkowe pędzle.

Druga z przesłanek, to zapisanie pliku z pędzlem w odpowiednim formacie. GIMP rozpoznaje cztery formaty plików dla pędzli:

  • GBR (gimp brush) - format używany dla zwykłych pędzli. Do tego formatu można przekonwertować wiele innych typów obrazów (w tym pędzle wykorzystywane przez inne programy) otwierając je w GIMP-ie i zapisując z rozszerzeniem .gbr. Wystarczy tylko w oknie Zapisz jako pędzel - widocznym po wybraniu opcji Zapisz jako i wybraniu rozszerzenia .gbr - podać wartość parametru Odstęp (czyli co ile ma być powtarzany ślad pędzla).
  • GIH (gimp image hose) - format stosowany dla animowanych końcówek pędzli. Pędzle takie tworzone są z obrazów zawierających więcej niż jedną warstwę (każda z nich może zawierać wiele kształtów końcówki pędzla,
  • VBR - pędzle stworzone za pomocą Brush Editora.
  • ABR - pędzle stworzone dla Adobe Photoshop (od wersji 2.3), wyłącznie ze starych wersji Photoshopa.

Końcówki pędzli wyszukiwane są w folderze systemowym (np. ''C:\Documents and Settings\Administrator\.gimp-2.2\brushes'' dla Windows, ''/home/nazwauzytkownika/.gimp-2.2/brushes'' dla Linuksa) oraz w głównym katalogu GIMP-a (np. ''C:\Program Files\GIMP-2.0\share\gimp\2.0\brushes'' dla systemu Windows, dla linuksa zależnie od dystrybucji i sposobu instalacji, najczęściej ''/usr/share/gimp/2.0/brushes''). Do lokalizacji skąd GIMP pobierze pędzle, można dodać kolejne foldery za pomocą opcji Foldery/Pędzle w menu Preferencje.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License