Falowanie

Filtry->Zniekształcenia->Falowanie

Falowanie (ang. ripple) - deformowanie obrazu poprzez tworzenie fal.

Opcje filtru:

 • Ustawienia główne:
  • antyaliasing - wygładzanie krawędzi
  • utrzymywanie możliwości kafelkowania - zniekształcenie obrazu w sposób, który pozwala na utworzenie wzoru(kafelków)
 • Ułożenie(pionowe lub poziome) - sposób ułożenia fal
 • Typ fali(piłokształtna lub sinusoidalna) - rodzaj wierzchołków(ostre lub zaokrąglone)
 • Krawędzie:
  • zawiń - równoznaczne z opcją "Utrzymaj możliwość kafelkowania"
  • rozmaż - graniczne piksele zostaną zmieszane dla poprawienia efektu fali
  • blank - graniczne piksele zostaną zastąpione pikselami pustymi
 • Częstotliwość - długość pojedynczej fali
 • Amplituda - wysokość pojedynczej fali

Przykładowe efekty:

Efekt 1:
falowanie.png

Efekt 2:
falowanie2.png

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License