Faluj

Filtry->Zniekształcenia->Faluj

Faluj (wave) - imitacja efektu fal na wodzie, podobnych do tych, które powstają po wrzuceniu kamienia.

Opcje filtru:

  • Tryb:
    • rozmaż - miejsca, które zostają puste po utworzeniu fali, zostaną wypełnione przez pograniczne piksele
    • przyczernij - puste miejsca zostaną zastąpione pikselami w czarnym kolorze
  • Odbiciowy - fale odbijają się od brzegów i ingerują w fale, które dopiero "nadpływają"
  • Aplituda - ustawia wysokość fal
  • Faza - przesunięcie górnej krawędzi fal
  • Długość fali - ustawia dystans pomiędzy falami

Przykładowe efekty:

Obraz przed zastosowaniem filtra:
faluj1.png

Obraz po zastosowaniu filtra:
faluj2.png

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License