Stworz Bezszwowy

Filtry->Odwzorowania->Stwórz bezszwowy

Stwórz bezszwowy (Make Seamless) - Filtr edytuje obraz tak, że po zduplikowaniu go i umieszczeniu jeden przy drugim granica między kolejnymi kopiami jest niewidoczna.

Przykładowe efekty:

adres_obrazka_1.png
adres_obrazka_2.png
adres_obrazka_3.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License