Zawinięcie Strony

Filtry->Zniekształcenia->Zawinięcie Strony

Zawinięcie strony (Page Curl) - opis do czego filtr służy

Opcje filtru:

  • Położenie zawinięcia - róg obrazu, na którym będzie działał filtr
  • Ułożenie zawinięcia - rozpoczęcie zawijania od krawędzi pionowej bądź poziomej
  • Cień pod zawinięciem - rzucanie cienia pod zawinięciem
  • Wybór gradientu - lista, dająca możliwość wyboru gradientu, który pokryje zawinięcie
  • Krycie - poziom przeźroczystości zawinięcia

Przykładowe efekty:

zawiniecie.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License