Lorem Ipsum

Lorem ipsum – tekst służący do wypełniania pól tekstowych w layoutach, zaczerpnięty z traktatu Cycerona "O granicach dobra i zła" i odpowiednio zmodyfikowany, pod kątem przedstawienia typografii, obecnych liter, a także proporcji ich występowania. Stosowany jest w projektach stron internetowych, aby pokazać jak będzie wyglądać czcionka, a także kolumna tekstu i przy okazji nie rozpraszać oglądającego treścią. Obecnie używany jest bardzo powszechnie.

Przykładowe wykorzystanie Lorem Ipsum

Przykładowy tekst Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Risus. Fusce eu nunc. Vivamus metus gravida sem. Nam enim. Suspendisse elit. Vivamus est lacus nulla eu sem condimentum quam. Praesent rhoncus eget, ultricies accumsan. Quisque augue. Sed sagittis, nunc justo sem, imperdiet faucibus, nulla eu risus. Nunc dolor ac lacus. Vivamus orci luctus nisl. Nam vestibulum faucibus sit amet.

Obrazkowy Lorem Ipsum

lipsum.png

Generatory Lorem Ipsum

http://www.lipsum.com/
http://lipsum.pl/
http://lorem-ipsum.pl/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License