Gradient

Gradient (Blend) gradient.png - służy do wypełnienia zaznaczenia płynnym przejściem pomiędzy co najmniej dwoma kolorami.

Opcje narządzia:

menu2.png
Po kliknięciu na ikonę pojawia się menu z dostępnymi opcjami.menu3.png
  • Opcja (Mode) Tryb - Dzięki tej opcji ustawimy tryb naszego gradientu np. (Burn) Wypalanie, (Darken only) Tylko ciemniejsze, itp.
  • Opcja (Opacity) Nieprzezroczystość - Pozwala na ustawienie nieprzezroczystości: 100 - pełna nieprzezroczystość, 0 - pełna przezroczystość
  • Opcja (Gradient) Gradient - Pozwala na wybranie gradientu np. (FG to transparent) Kolor pierwszoplanowy na przezroczystość, (FG to BG) Kolor pierwszoplanowy na kolor drugoplanowy.
  • Opcja (Offset) Przesunięcie - Pozwala na przesunięcie koloru pierwszoplanowego.
  • Opcja (Shape) Kształt - Pozwala na określenie kształtu gradientu np. (Linear) Liniowy, (Bi-linear) Dwuliniowy itp.
  • Opcja (Repeat) Powtórzenie - Pozwala na powtarzanie gradientu w zależności od wielkości wyznaczonego odcinka.
  • Opcja (Dithering) Rozpraszanie - Pozwala na powodowanie złudzenia bardziej płynnego przejścia od jednego koloru do drugiego.
  • Opcja (Adaptive supersampling) Powtórzenie - Pozwala na poprawienie wygląd gradientu, poprzez zwiększone próbkowanie kolorów.

Przykładowe efekty:

Bi-linear
bi-linear.png
Linear
linear.png
Radial
radial.png
Spiral (cw)
spiral(cw).png
Square
square.png

Zajrzyj również:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License