Klonowanie

Klonowanie jest wykorzystywane przede wszystkim do retuszu zdjęć.
Jest ono bardzo zbliżone pod względem działania do pędzla z tą różnicą że pozwala ona malować fragmentami obrazu bądź desenia.
Narzędzie klonowania posiada następującą ikonę stock-tool-clone-22.png

Używanie

By rozpocząć pracę trzeba oznaczyć źródło z którego pobrana będzie próbka,
robimy to przez przytrzymanie klawisza CTRL oraz kliknięcia w wybranym miejscu lewym przyciskiem myszy.
Potem należy malować podobnie jak pędzlem.
Ustawienia

Mamy do wyboru następujące opcje konfiguracji narzędzia:

 • Stopień krycia
 • Tryb krycia
 • Wybór pędzla
 • Opcje czułości nacisku
  • Krycie
  • Twardość
  • Rozmiar
 • Zanikanie
 • Twarda krawędź

Oraz charakterystyczne dla tego narzędzia:

 • Źródło, a w nim dwie opcje do wyboru:
  • Obraz: zaznaczenie tej opcji sprawia że źródłem dla pędzla będzie obraz.
  • Deseń: mamy możliwość wyboru desenia który zostanie użyty przez narzędzie.
 • Wyrównanie (opisy poniżej):
  • Niewyrównany
  • Wyrównany
  • Zarejestrowany

Wyrównanie

Niewyrównany

Zaznaczenie tej opcji sprawi że z każdym nowym kliknięciem będziemy zaczynać malować od miejsca w którym zastosowaliśmy sklonowanie (CTRL+LPM)

niewyrownany.png
Klonowanie z ustawieniem niewyrównany.

Wyrównany

Pierwsze kliknięcie (CTRL+LPM) ustanawia punkt wyrównania, a każde następne lewym przyciskiem myszy przesuwa je w nowe miejsce.

wyrownany.png
Klonowanie z ustawieniem wyrównany

Zarejestrowany

Punkt wyrównania zawsze będzie ustawiony w lewym górnym rogu.
Stosowanie kopiowania na tej samej warstwie nie da efektów,
przydaje się ono jednak w malowaniu obrazem na innych warstwach.

zarejestrowany.png
Klonowanie z ustawieniem Zarejestrowany

Przykład

Przed zastsowaniem klonowania…
helikopter-normal.png

…i po:
helikopter-retusz.png

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License