Zaznaczenie rozmyte

Zaznaczenie rozmyte Skrót=U

Ogólne funkcje i zastosowanie

Narzędzie do zaznaczania rozmytego(inaczej: magiczna różdżka)
służy do selekcjonowania obszarów bieżącej warstwy bądź obrazu o podobnych lub
tych samych kolorach. Akcję za pomocą tego narzędzia wykonuje się poprzez kliknięcie
na obrazie, w wyniku czego powstaje zaznaczenie obejmujące podobne kolorystycznie
obszary. Klikając i przeciągając kursor w dowolną stronę, można kontrolować to,
jak bardzo podobne obszary zostaną zaznaczone. Przeciągnięcie w prawo lub
w dół zwiększa, w lewo lub w górę - zmniejsza wskaźnik podobieństwa kolorystycznego,
czyli próg.

Ścieżka dostępu do narzędzia

Magiczna różdżka może zostać wywołana z menu
Narzędzia->Narzędzia zaznaczania->Zaznaczenie rozmyte
lub z okna głównego (Narzędziówki) GIMPa:
zaznaczenie-rozmyte1.png

Tryby zaznaczania

Jak każde narzędzie do zaznaczania, magiczna różdżka posiada cztery tryby selekcjonowania
(patrz: obrazek)
zaznaczenie-rozmyte2.png
Tryby zaznaczania i skromne opisy działania:

1.Zastępuje bieżące zaznaczenie, likwiduje zaznaczenie, zastępując je nowym
2.Dodaje do bieżącego zaznaczenia, zaznaczenie zostanie dodane do istniejącego, bez względu na położenie
3.Odejmuje od bieżącego zaznaczenia, likwiduje określony obszar zaznaczenia
4.Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem, tworzy nowe zaznaczenie, będące obszarem wspólnym bieżącego i poprzedniego

Opcje

Wygładzaj powoduje, że granice zaznaczenia stworzonego magiczną
różdżką zostaną wygładzone, czyli zaznaczenie zostanie wtopione
Zaokrąglaj krawędzie powoduje, że granice zaznaczenia zostają rozmyte tak,
że obszary wokół granic są tylko częściowo zaznaczone i zlewają się z tłem.
zaznaczenie-rozmyte3.png
Wyszukiwanie podobnych kolorów: Z obszarami przezroczystymi daje
magicznej różdżce możliwość zaznaczania całkowicie przezroczystych obszarów. Gdy opcja jest
wyłączona, można jedynie zaznaczać obszary pół-przezroczyste.
Wyszukiwanie podobych kolorów: Próbkuj wszystkie warstwy jest przydatna, kiedy obraz zawiera wiele warstw, a aktywna warstwa jest pół-przezroczysta
lub zmieniono jej tryb pokrywania na inny niż 'zwykły'. Przy włączonej opcji, magiczna różdżka zaznacza podobne kolory na wszystkich widocznych warstwach.
Próg - suwak pozwala na kontrolowanie zasięgu podobieństwa kolorów, które mają być zaznaczone. Im większy będzie wskaźnik progu, tym większy będzie obszar zaznaczenia. Przy wartości 255, magiczna różdżka zaznacza cały obraz.

Przydatne skróty klawiszowe Wersja 2.6

Przywołanie narzędzia - [U]
Dodanie do zaznaczenia - [Przytrzymany Shift+kliknięcie na obrazie]
Odejmowanie od zaznaczenia - [Przytrzymany Ctrl+kliknięcie na obrazie]
Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem - [przytrzymane Shift+Ctrl+kliknięcie na obrazie]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License