Obrót(do zrobienia)Napisać punkt4 i przenieść obrazki na serwer GimpWiki.

Obrót(Rotate)Skrót=Shift+Rstock-tool-rotate-22.png-To narzędzie służy do obrotu danego obiektu.

Napisane na podstawie wersji 2.4

Narzędzie Obrót znajduje się tu:
df75739cc1840bae.png

Gdy klikniemy na ikonęstock-tool-rotate-22.png
pojawi się to okno:
46ccf9b61e2c2ab2.png

W okienku są opcje takie jak:Przekształcenie,Kierunek,Interpolacja,Przycinanie,Podgląd

1.Przekształcenie.Opis.
Opcja przekształcenie ma 3 opcje Warstwa,Zaznaczenie i Ścieżka
Opcja Warstwa jak sama nazwa wzkazuje służy do obrotu wybranej warstwy.
Opcja Zaznaczenie służy do obrotu zaznaczenia
Opcja Ścieżka służy do obrócenia ścieżki.

2.Kierunek
Gdy zaznaczymy Normalne to gdy będziemy obracać pokaze nam się obracana warstwa.
9e3b2e2ad400cf46.png

Zaś gdy zaznaczymy Korekcyjne to obracanie będzie odwrotne
Prawo-Lewo, Góra-Dół
f4212174e4c8769f.png

Oczywiście nie musimy obracać myszką, możemy także ręczne wpisać wymagany stopień obrotu.
1cb2842fafc53e45.png
Okno to jest dostępne po obróceniu jak w punkcie 2.

3.Interpolacja

W menu Interpolacja są cztery opcje do wyboru.

1.Brak:Znaczy to gdy obraczamy dany obiekt to obiekt będzie zaostrzony.
392a22373422d84f.png

2.Liniowa:Obrócony obiekt będzie rozmyty.
75e1bbe15074b46b.png
Jak się nie mylę 2 następnie opcje interpolacji to jest to samo co Interpolacja Liniowa

4.Przycinanie
Proszę o napisanie tego.

5.Podgląd
Tutaj są 4 opcje.
Obwódka- wyświetlona jest tylko obwódka obrotu.
Siatka- wyświetlona jest siatka obrotu.
Opcje podglądu:Siatka
-Ilość linii siatkiOkreśla ile siatek będzie w podglądzie obrotu(im więksa liczba tym więcej siatek)P
2705f004ac1c4385.png
-Odstęp między liniami siatkiTo samo co u góry, ale czym większa liczba to mniej siatek.
Obraz- wyświetlony jest tylko obracany obraz.
Obraz + Siatka- wyświetlona jest siatka z obrazem.

Gdy zaznaczymy opcję Wielokrotność 15 stopni obiekt będzie obracał się o 15 stopni.
Tę opcję możemy włączyć w czasie obrotu klawiszem Ctrl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License