Przesunięcie

Przesunięcie (skrót - klawisz [M])

Narzędzie to umożliwia przesuwanie obiektów. W zależności od wybranego trybu możemy przesuwać różne obiekty.

Opcje narzędzia:

  • Warstwa - umożliwia przesunięcie aktywnej warstwy.
  • Zaznaczenie - umożliwia przesunięcie aktywnego zaznaczenia.
  • Ścieżka - umożliwia przesunięcie aktywnej ścieżki.

Przełączniki narzędzia przesunięcie pozwalają na dynamiczną zmianę aktualnie wybranego obiektu. Można więc przerzucać się np. z aktualnie wybranej ścieżki na aktywną i na odwrót. Przełączniki są dostępne dla trybu "Warstwa" i "Ścieżka".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License