Tekst

Tekst (skrót - klawisz [T])

Narzędzie "tekst" służy do tworzenia i edytowania warstw tekstu. Do wyboru mamy wszystkie czcionki zainstalowane w naszym komputerze. Możemy zmieniać ich rozmiar, m. in. w pikselach, milimetrach, punktach. Zmianie również może ulec kolor czcionki (domyślnie wybieranym kolorem czcionki jest kolor pierwszoplanowy).

Istnieją trzy opcje dla tego narzędzia:

 • Hinting - wpływa na wygląd czcionek przy niewielkich rozmiarach, by przy rasteryzacji tworzona była bitmapa lepszej jakości.
 • Tylko automatyczny hinting - gdy dostępne są podpowiedzi odnośnie rasteryzacji zawarte w czionce, GIMP skorzysta z nich.
 • Wygładzaj - stosuje antyaliasing na czcionce.

Oprócz powyższych trzech opcji istnieją jeszcze opcje justowania:

 • Wyrównanie do lewej - tekst będzie wyrównany do lewej krawędzi aktywnej warstwy tekstowej.
 • Wyrównanie do prawej - tekst będzie wyrównany do prawej krawędzi aktywnej warstwy tekstowej.
 • Wyrównanie do środka - tekst będzie wyrównany do środka aktywnej warstwy tekstowej.
 • Wypełnienie - aktywna warstwa tekstowa będzie wypełniona od lewej do prawej krawędzi tekstem.

Za pomocą trzech kolejnych ikon poniżej opcji justowania możemy uzyskać:

 • Pierwsza ikona - większe lub mniejsze wcięcie pierwszego wiersza.
 • Druga ikona - większy lub mniejszy odstęp między wierszami.
 • Trzecia ikona - większy lub mniejszy odstęp między znakami.

Dwie pozostałe opcje to:

 • Tekst za ścieżką - ustawia tekst na uprzednio stworzonej ścieżce (efekt znany z Inkscape'a).
 • Ścieżka z tekstu - tworzy ścieżkę z tekstu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License