Zaznaczenie Eliptyczne

Zaznaczenie eliptyczne (skrót - klawisz [E])

Narzędzie to zaznacza obszar o kształcie elipsy. Istnieje kilka trybów tego narzędzia:

 • Zastępuje bieżące zaznaczenie - usuwa poprzednie zaznaczenie i zastępuje nowym (lub tworzy nowe, gdy nie było wcześniejszego).
 • Dodaje do bieżącego zaznaczenia - do bieżącego zaznaczenia dodaje nowo zaznaczony przez nas obszar (nie usuwa wcześniejszego zaznaczenia).
 • Odejmuje od bieżącego zaznaczenia - od bieżącego zaznaczenia odejmuje zaznaczony przez nas obszar.
 • Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem - zachowuje tylko ten obszar zaznaczenia, który wskazaliśmy i jest wspólny dla zaznaczenia dotychczasowego.

Oprócz trybów do wyboru jest także kilka opcji:

 • Wygładzaj - domyślnie włączona opcja, wygładza zaokrąglone krawędzie.
 • Zmiękczaj krawędzie - sprawia, że po wypełnieniu zaznaczonego obszaru przy krawędziach nastąpi efekt rozmycia. Im większy promień ustawimy, tym bardziej zmiękczone będą zaznaczone krawędzie.
 • Powiększaj od środka - tworzy elipsę od środka, zachowując przy tym równe odległości promieni od środka.
 • Stały:
  • Proporcje - zaznacza obszar o wymiarach proporcjonalnych do wybranych. Przykład: przy proporcjach 1:2 narzędzie zaznaczy obszar o wysokości dwa razy większej od szerokości.
  • Szerokość - zaznacza obszar o stałej szerokości.
  • Wysokość - zaznacza obszar o stałej wysokości.
  • Rozmiar - zaznacza obszar o stałych rozmiarach np. 100x100.
 • Pozycja - za pomocą dwóch pól edycji możemy zmieniać położenie elipsy, m. in. w pikselach, procentach, milimetrach.
 • Rozmiar - za pomocą dwóch pól edycji możemy zmieniać rozmiar elipsy, m.in w pikselach, procentach, milimetrach.
 • Podświetlenie - Podczas tworzenia zaznaczenia wyróżnia zaznaczany obszar.
 • Prowadnice:
  • Bez prowadnic - na zaznaczonym obszarze nie zostaną wytyczone tymczasowe prowadnice.
  • Wyśrodkowane linie - wyznacza tymczasowe prowadnice, które są dwoma prostopadłymi do siebie średnicami.
  • Jedna trzecia - tworzy tymczasowe prowadnice, które dzielą zaznaczony obszar na dziewięć części.
  • Złoty podział - tworzy tymczasowe prowadnice, które dzielą zaznaczony obszar na dziewięć różnych części (cztery równe duże prostokąty, dwie pary mniejszych oraz jeden w środku.
 • Wszystkie warstwy - podczas zmniejszania zaznaczenia używa wszystkich widocznych warstw.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License