Zaznaczenie Odręczne

Zaznaczenie odręczne (skrót - klawisz [F])

Dzięki temu narzędziu możemy odręcznie zaznaczyć obszar. Podczas zaznaczania pamiętajmy, że zaznaczenie zawsze musi być zamknięte. Istnieje kilka trybów tego narzędzia:

Opcje narzędzia

  • Zastępuje bieżące zaznaczenie - usuwa poprzednie zaznaczenie i zastępuje nowym (lub tworzy nowe, gdy nie było wcześniejszego).
  • Dodaje do bieżącego zaznaczenia - do bieżącego zaznaczenia dodaje nowo zaznaczony przez nas obszar (nie usuwa wcześniejszego zaznaczenia).
  • Odejmuje od bieżącego zaznaczenia -od bieżącego zaznaczenia odejmuje zaznaczony przez nas obszar.
  • Część wspólna z bieżącym zaznaczeniem - zachowuje tylko ten obszar zaznaczenia, który wskazaliśmy i jest wspólny dla zaznaczenia dotychczasowego.

Oprócz trybów do wyboru jest także kilka opcji:

  • Wygładzaj - domyślnie włączona opcja, wygładza zaokrąglone krawędzie.
  • Zmiękczaj krawędzie - sprawia, że po wypełnieniu zaznaczonego obszaru przy krawędziach nastąpi efekt rozmycia. Im większy promień ustawimy, tym bardziej zmiękczone będą zaznaczone krawędzie.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License