Skróty Klawiszowe
Pomoc
Pomoc F1
Pomoc kontekstowa Shift+F1
Narzędziówka
Zaznaczenie prostokątne R
Zaznaczenie eliptyczne E
Odręczne zaznaczanie obszarów F
Zaznaczenie rozmyte U
Narzędzie zaznaczenie według koloru Shift+O
Nożyczki I
Ścieżki B
Pobranie koloru O
Powiększenie Z
Miarka Shift+M
Przesunięcie M
Wyrównanie Q
Kadrowanie Shift+C
Obrót Shift+R
Skalowanie Shift+T
Nachylenie Shift+S
Perspektywa Shift+P
Odbicie Shift+F
Tekst T
Wypełnienie Shift+B
Gradient L
Ołówek N
Pędzel P
Gumka Shift+E
Aerograf A
Stalówka K
Klonowanie C
Łatka H
Rozmywanie/Wyostrzanie Shift+U
Rozsmarowywanie S
Rozjaśnianie/Wypalanie Shift+D
Plik
Nowy obraz Ctrl+N
Otwórz obraz Ctrl+O
Otwórz jako warstwy Ctrl+Alt+O
Duplikuj Ctrl+D
Ostatnio otwierane 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Ctrl+1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
Zapisz Ctrl+S
Zapisz jako Shift+Ctrl+S
Zakończ Ctrl+Q
Okna dialogowe
Warstwy Ctrl+L
Pędzle Shift+Ctrl+B
Gradienty Ctrl+G
Opcje narzędzia Shift+Ctrl+T
Palety Ctrl+P
Ustaw wartość Enter
Aktywuj aktualny przycisk lub listę Spacja
Otwórz położenie Shift+L
Zamknij okno Esc
Widok
Menu główne F10
Pełny ekran F11
Szybka maska Shift+Q
Powiększenie 1:1 1
Dostosuj obraz do okna Shift+Ctrl+E
Edycja
Cofnij Ctrl+Z
Przywróć Ctrl+Y
Skopiuj zaznaczenie Ctrl+C
Wytnij zaznaczenie Ctrl+X
Skopiuj widoczne Ctrl+Shift+C
Wklej jako nowy obraz Ctrl+Shift+V
Wklej Ctrl+V
Wyczyść zaznaczenie Ctrl+K
Wypełnij kolorem pierwszoplanowym Ctrl+,
Wypełnij kolorem tła Ctrl+.
Wypełnij deseniem Ctrl+:
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License