Skrypty

Skrypty znacznie rozszerzają możliwości GIMPa dzielimy je między innymi na:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License