Master Videoencoder

Master Videoencoder video-enc-menu3.png Narzędzie służy do kodowania animacji, do postaci pliku video lub serii klatek które mogą zostać wykorzystane w dalszej pracy.

Opcje narządzia:

  • Zakładka - Video Options
video-enc-video-options.png

Pierwsza opcja Input Mode pozwala wybrać czy plik video ma być tworzony z:

  • Frame - ramek, klatek które wcześniej utworzyłeś
  • Layers - warstw które znajdują się w aktualnie otwartym pliku
  • Storyboard - klatek które zostały zapisane w opcji Storyboard

Pozycje From Frame i To Frame służą do ustawienia zakresu ramek, warstw, klatek Storyboard, które będą renderowane, odpowiednio: pierwsza klatka i ostatnia klatka.

Pozycje Width i Height pozwalają na podanie rozmiaru filmu w pikselach odpowiednio: szerokość i długość.

Po prawej stronie jest widoczna rozwijana lista:

video-enc-opcja-framesize.png

Zawiera ona gotowe, najczęściej wykorzystywane rozmiary plików video w systemach telewizji NTSC i PAL (Polska). Opcja Framesize (1:1) pozostawia oryginalny obraz bez zmian.

Pozycja Framerate pozwala na wpisanie liczby klatek odtwarzanych w ciągu sekundy.

Po prawej stronie jest widoczna rozwijana lista zawierająca przykładowe częstotliwości odtwarzania ( wartość 25 odpowiada standardowi telewizyjnemu w Polsce )

framerate-lista.png

Rozwijana lista Videonorm pozwala na wybranie systemu kodowania koloru ( PAL dla Polski ) na potrzeby komputera możemy pozostawić opcję undefined.

video-enc-videonorm-lista.png

Pozycja Encoder - tutaj po naciśnięciu przycisku Parameters pojawi nam się okienko z opcjami specyficznymi dla wybranego kodeka. Kodek wybieramy z listy znajdującej się po prawej stronie przycisku Parameters

Pozycja Video - tu podajemy nazwę oraz położenie naszego pliku video który zostanie wyrenderowany.


  • Zakładka - Audio Options
video-enc-zakl-Audio-Options2.png

Pozycja Audiofile - tu podajemy ścieżkę do pliku audio. Plik powinien być w formacie WAVE. Jeśli chcesz użyć innego formatu to zainstaluj SOX lub skonfiguruj inny zewnętrzny konwerter plików audio.


Możemy podać także ścieżkę do pliku playlisty w postaci pliku tekstowego. Pozwoli to nam na zakodowanie wielu ścieżek audio. Ważne jest aby kodek video wspierał takie kodowanie.

Plik z playlistą powinien zawierać spis nazw plików, po jednej nazwie w linii, wraz ze ścieżką do pliku. Ścieżka może być absolutna lub relatywna w stosunku do pliku playlisty.

W zapisie dopuszczalne są puste linie i linie komentarza zaczynające się znakiem #.

Każdy z plików musi spełniać poniższe warunki:

  • plik musi być zapisany w formacie wave
  • posiadać tę samą wybraną w opcji samplerate częstotliwość próbkowania
  • kodowanie z jakością 16 bitów

Pozycja samplerate - możemy podać żądaną częstotliwość próbkowania, rozwijana lista obok zawiera przykładowe częstotliwości.

Przycisk Audioconvert służy do konwersji pliku źródłowego na wybraną częstotliwość próbkowania ( tylko jeśli różni się on od zadanej częstotliwości w pozycji Samplerate ). Przycisk nie ma zastosowania w wypadku playlisty.


  • Zakładka - Audio Tool Configuration
video-enc-zakl-Audio-Tool-Conf2.png

Master Videoencoder może konwertować pliki audio zapisane w innych formatach i częstotliwościach próbkowania jeszcze przed wysłaniem danych audio do kodeka video.
Wykonuje to przez zewnętrzny program którego nazwę i opcje można podać w tej zakładce.

Przycisk Save zapisuje w pliku gimprc ustawienia wybranego programu do konwersji, a przycisk Load ładuje te ustawienia.

Przycisk Default przywraca ustawienia domyślne.


  • Zakładka - Extras
video-enc-zakl-Extras2.png

Pozycja Macrofile - tu można podać ścieżkę do pliku z makrem filtrów które będą wykonywanie na każdej ramce animacji podczas kodowania.
Pliki makr, nie są typowymi makrami. GAP wymaga pliku z nazwą filtra i jego parametrami. Zastosowanie mają filtry wspomagane przez GIMP-GAP, jak np. krzywe koloru, wyostrzanie, rozmycie i wiele innych.

Pozycja Storyboard File - tu podajesz ścieżkę do pliku z zapisem storyboard. Podczas wprowadzania plik zostanie sprawdzony a wykryte błędy pojawią się poniżej.
Jeśli sprawdzony plik będzie poprawny, to raport będzie zawierał spis znalezionych w pliku ścieżek.
W zakładce Video Options tryb wejścia Input Mode jest ustawiany na storyboard.

Pozycja Storyboard Audio - przycisk Create Composite Audiofile rozpoczyna proces tworzenia złożonego ze wszystkich ścieżek audio opisanych w pliku storyboard, pliku audio w formacie wav.
Nazwa pliku wynikowego zostanie wstawiona do pozycji Audiofile w zakładce Audio Options.

Opcja Monitor Frames while Encoding - tworzy obraz podglądu procesu kodowania. Zmienia swoją zawartość wraz z każdą klatką poddaną kodowaniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License